e

Negatív_eGOtrip

Drama Queer: Hodoň a kol. - Negatív_eGOtrip

20

október

O hre

Autorská inscenácia negatív_eGOtrip je performatívnou analýzou a súčasne divadelnou esejou, ktorá mapuje tému násilia.
Tvorcovia cez kolektívnu autorskú tvorbu analyzujú medziľudské vzťahy a zameriavajú na materializáciu zla.
(Autorské) predstavenie seba.
Redukcia sveta na ja.
Sled obrazov vypovedá o stave súčasného sveta.
Bez očakávania odhaliť východiska zániku.
Bezbrehá verbálna sebadeštrukcia.
Telesná kompozícia v plienkach.
Kompromituješ ma!
Eliminácia ty.
Negácia existencie.

Koncept a réžia: Martin Hodoň
Performeri: Lukáš Jurko, Mária Ševčíková, Peter Tilajčík
Hudba: Ink midget
Produkcia: Gaffa oz

30

október

Negatív_eGOtrip

Stream 18:30 | Hodoň a kol.