Načítavam . . .

Queer

Slovo QUEER znamená divný, zvláštny, nesvoj. V anglicky hovoriacich krajinách znamená aj byť homosexuálnym, čo nepatrí do „zdravého“ sveta, a preto si nezaslúži úctu.V súčasnosti sa tak identifikujú ľudia, ktorí sa vyhýbajú a vymykajú striktnému značkovaniu v spoločnosti. Prijali označenie queer ako prejav nadhľadu s cieľom vysmiať sa všetkým zakonzervovaným ľuďom, ktorí ich tak nazývali.

Queer ako človek býva definovaný tým, čo to nie je – to znamená nemať predpísanú rodovú identitu, rodovú rolu a sexuálnu orientáciu. Zahŕňa napríklad aj heterosexuálnych ľudí, ktorých sexualita a rodové vyjadrenie nepasuje do kultúrnych štandardov heteronormativity a cisgenderizmu. V konečnom dôsledku sa slovo queer používa aj ako strešný pojem pre sexuálne a rodové menšiny.

Queer divadlo

QUEER divadlo sa používa na označenie divadelného hnutia, ktoré zahŕňa ľudí bez ohľadu na rodovú identitu a sexuálnu orientáciu, ktorí/ktoré performujú divadelné hry, muzikály, kabaret a všetko ostatné. Zrodilo sa vo Veľkej Británii a Amerike už v 40 rokoch 20 storočia. Queer divadlo nevyrástlo na základe scenárov napísaných v izolácii, alebo pre potreby zábavného priemyslu. Vyrástlo z komunity ľudí pre ktorých bolo divadlo viac ako kariéra – bol to spôsob života. Ich tvorenie divadla bolo neoddeliteľné od ich osobných identít, ich životov, ich sociálnych kruhov, ich zmyslu pre humor, ich potreby lásky a potreby po spoločenskom styku. Chceli byť tí istí ľudia v práci, ako boli doma, neskrývať sa. Chceli rehabilitovať stereotypy o LGBTI/Q ľuďoch ako len o vytočených buznách, psychotických lesbách a afektovaných transkách. Usilovali sa prostredníctvom divadla tvarovať intímne zmyselnosti vytvoreného života. Často ide o divadlo, ktoré pohoršuje a je umelecky ambiciózne a deje sa cez banálne zveličovanie, prekrútenie pop kultúry. Tak sa ich „detská hra“ stala subverzívnou stratégiou, kultúrnou kritikou a formovaním identity spoločnosti.