Queer Divadlo

Slovo QUEER znamená divný, zvláštny, nesvoj. V anglicky hovoriacich krajinách znamená aj byť homosexuálnym. čo nepatrí do „zdravého“ sveta, a preto si nezaslúži úctu.
V súčasnosti sa tak identifikujú ľudia, ktorí sa vyhýbajú a vymykajú striktnému značkovaniu v spoločnosti. Prijali označenie queer ako prejav nadhľadu s cieľom vysmiať sa všetkým zakonzervovaným ľuďom, ktorí ich tak nazývali.
Queer človek býva definovaný tým, čo to nie je – to znamená nemať predpísanú rodovú identitu, rodovú rolu a sexuálnu orientáciu. Zahŕňa napríklad aj heterosexuálnych ľudí, ktorých sexualita a rodové vyjadrenie nepasuje do kultúrnych štandardov heteronormativity a cisgenderizmu. V konečnom dôsledku sa slovo queer používa aj ako strešný pojem pre sexuálne a rodové menšiny.
Čo je Queer divadlo?QUEER divadlo sa používa na označenie divadelného hnutia, ktoré zahŕňa ľudí bez ohľadu na rodovú identitu a sexuálnu orientáciu, ktorí/ktoré performujú divadelné hry, muzikály, kabaret a všetko ostatné. Zrodilo sa vo Veľkej Británii a Amerike už v 40 rokoch 20 storočia. Queer divadlo nevyrástlo na základe scenárov napísaných v izolácii, alebo pre potreby zábavného priemyslu. Vyrástlo z komunity ľudí pre ktorých bolo divadlo viac ako kariéra – bol to spôsob života. Ich tvorenie divadla bolo neoddeliteľné od ich osobných identít, ich životov, ich sociálnych kruhov, ich zmyslu pre humor, ich potreby lásky a potreby po spoločenskom styku. Chceli byť tí istí ľudia v práci, ako boli doma, neskrývať sa. Chceli rehabilitovať stereotypy o LGBTI/Q ľuďoch ako len o vytočených buznách, psychotických lesbách a afektovaných transkách. Usilovali sa prostredníctvom divadla tvarovať intímne zmyselnosti vytvoreného života. Často ide o divadlo, ktoré pohoršuje a je umelecky ambiciózne a deje sa cez banálne zveličovanie, prekrútenie pop kultúry. Tak sa ich !detská hra“ stala subverzívnou stratégiou, kultúrnou kritikou a formovaním identity spoločnosti.

Zdroj:
Lovaas, Karen, and Mercilee M. Jenkins. “Charting a Path through the ‘Desert of Nothing.’” Sexualities and Communication in Everyday Life: A Reader. 8 July 2006. Sage Publications Inc. 5 May 2008 Dostupné na: http://en.wikipedia.org/wiki/Heteronormativity
THEATRE OF THE QUEER. The Gay & Lesbian Review Worldwide, November-December, 2002 http://www.donshewey.com/theater_articles/theater_of_the_queer.html