20.11. o 19.00

a4 – nultý priestor
Otvorenie nultého ročníka  Drama Queer festivalu

Účinkujú herci a herečky Divadla NoMantinels.