Nikdy nezaliaty čaj (sála)

22.11. o 20.00
Nikdy nezaliaty čaj (sála)
Jaro Viňarský
Koncept, choreografia, scéna, svetelný dizajn a interpretácia: Jaro Viňarský
Hudba: Jean-Philippe Rameau, Jozef Vlk
Text piesne: Zbyňo Džadoň
Zvukové a hudobné aranžmán: David Vrbík

Nepríde nikto a nepoloží nás na správne miesto? prichádza muž – zastaví sa – medzi dnu a von – nerozhodne vojde do vnútra – do svojho priestoru – do mužného priestoru bez prítomnosti ženy odmieta hrať tú divnú hru na „chlapa“ – nechce byť „chlapom“ – mužom bez ženy – napriek tomu však privoláva iného muža, ktorý možno ani nie je a nikdy nebol – túži po bohu, ktorý je mužným aj ženským zároveň – túži milovať iného muža a aby on sám mužom nemusel byť – môcť tak byť mužom v žene – prísť v nej po hranicu seba – nemožnosť dotyku – pohľadov – dve prázdnoty – muž žena…

Tanečné sólo Jara Viňarského Nikdy nezaliaty Čaj, za ktoré získal tento choreograf a tanečník v roku 2003 druhú cenu v choreografickej súťaži Jarmily Jeřábkové pre mladých choreografov do 30 rokov v Prahe, skúma hranice mužského a ženského sveta v človeku, rovnako ako rozpor medzi spoločenskou rolou muža a jeho skutočnými vnútornými pocitmi. Predstavenie stavia na každodennom boji muža za jeho „mužnosť“ – a to pred sebou samým i pred všetkými ostatnými. Nikdy Nezaliaty Čaj je úprimná spoveď s autobiografickými rysmi, reflektujúca situáciu jedinca, búriaceho sa proti spoločenským konvenciám, ktorá zaujme predovšetkým svojou intimitou a mimoriadnou čistotou umeleckej výpovede.

vstupné 5eur / 3eur