Lab.oratórium sexuality

24.11. o 20.00
Andrej Kuruc: Lab.oratórium sexuality (sála)
Divadlo NOMANTINELS, Bratislava
Dokumentárnu drámu o živote Imricha Matyáša (1896-1974) pripravilo divadlo Nomantinels na základe historického výskumu Jany Jablonickej-Zezulovej, ktorá objavila cenné denníky aktivistu. Ich reflexia nám ukazuje, ako sa minulosť prelína so súčasnosťou a ako sú mnohé Matyášove myšlienky aktuálne aj dnes.

Réžia a úprava textu: Sandra Polovková

Účinkujú: Lýdia Petrušová, Andrej Kuruc, Peter Tilajčík, Jozef Štupák

vstupné: 6€ / 4€