Gabriela Alexová: Žena ako žena (sála)

21.11. o 20.00
Gabriela Alexová: Žena ako žena (sála)
Divadlo Pôtoň
Inscenácia Žena ako žena mapuje vybrané literárne diela sledujúc pritom postavenie a pozíciu ženy v slovenskej literatúre. Autorka dramatického textu Gabriela Alexová sa zamerala na vývoj ženy (či už ako postavy, ale aj ako spisovateľky) prostredníctvom troch tematických okruhov: žena ako inšpirácia muža; žena ako pomocníčka muža, národa; žena ako žena. Stanovené okruhy sú časovo chronologicky radené – od stredovekého zápisu v Novohradskom daňovom registri, cez silné ženské autorské hnutie začiatku 20. storočia až po súčasné autorky najmladšej generácie slovenskej poézie a prózy.

Dramaturgia: Iveta Ditte Jurčová
Digital media artist: Erik Bartoš
Hudba: Martin Fačkovec
Scénografia: Zuzana Formánková
Réžia: Iveta Ditte Jurčová
Hrajú: Sandra Polovková, Marián Andrísek

vstup 5eur / 3eur