19. - 24. november
A4 - nultý priestor
Štúdio 12

Pozrite si našu upútavku.

queer divadelný festival

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
Projekt Dúhový rok bol podporený sumou 74 951,75 € eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation. Cieľom projektu Dúhový rok je Posilnenie aktívneho občianstva.
Podujatie finančne podporila Nadácia Bratislava.
Walk on the Wild Side by Lou Reed on Grooveshark