Všetky príspevky martin

Ludwig – gýč je mŕtvy (sála)

13.11. o 20.00
Depresívni děti touží po peňezích, Praha

Predstavenei o živote a vláde a dobe bavorského panovníka Ludvika II. Bavorského od usadnutia na trón až po jeho tragickú smrť.
Depresívne deti si kladú otázku, kde skončil gýč, umenie, cynizmus, humor a zlomyseľnosť.

Réžia: Jakub Čermák
Scéna a kostýmy: Radka Josková
Hudba: Tomáš Graulich
Dramaturgická spolupráca: Jiří Ratajík
Hrajú: Pavel Neškudla, Jiří Novotný, Janusz Hummel, Barbora Šupová, Zoja Oubramová, Jaroslava Masopustová a Jan Fořt.

Identikit

11.11. o 17.30 – Štúdio 12, Bratislava
Divadlo NOMANTINELS, Bratislava

Môžeme si vybrať svoju vlastnú identitu? Alebo sme len bábky v rukách nášho okolia, spoločnosti, ktorá nás vníma takých, akí by sme mali byť? Alebo akých by nás chcela mať… Máme právo slobodne sa rozhodnúť pre tú možnosť/voľbu, ktorá nám najviac vyhovuje? Vyhovuje však tá možnosť zároveň aj iným? A je to vôbec legálne? A je to vôbec dôležité? Ako si dokážeme byť istí tým, čo chceme? Nevedia to iní lepšie?

Réžia: Adriana Totiková
Dramaturgia: Michal Baláž
Scéna: Dáša Krištofovičová
Kostýmy: Dáša Krištofovičová, Adriana Totiková
Pohybová spolupráca: Elena Kolek Spaskov
Produkcia: Mira Dittrich, Andrej Kuruc, Róbert Pakan
Hrajú: Eva Sakálová, Elena Kolek Spaskov, Dana Gudabová, Števo Martinovič, Peter Kadlečík, Peter Tilajčík, Jozef Štupák

PŘÍSNĚ TAJNÉ: HRUBÁ NEMRAVNOST

10.11.o 20.00
Divadlo F.X.Šaldy, Liberec

Rozvrátená javisková féria inšpirovaná pozoruhodným a dojemným životným príbehom Alana Turinga, geniálneho anglického matematika, ktorý rozhodujúcim spôsobom prispel k zostrojeniu prvých počítačov a k tým k porážke wermachtu počas 2. svetovej vojny. Bol tiež homosexuál a homosexuálne styky boli vo vtedajšom Anglicku považované až do 60. rokov za trestný čin…

Dramaturgia Jan Tošovský
Scéna a projekcia: Richard Loskot
Kostýmy: kol.
Režia:Braňo Holiček
Hraju:Tomáš Dianiška, Karolína Baranová, Jakub Albrecht, Braňo Holíček (zo záznamu)

Otvorenie festivalu (kaviareň)

9.11. o 21.30

Značka: Homosexualita
Divadlo NOMANTINELS, Bratislava

Scénické čítanie z dobovej tlače o homosexualite.

Výber textov: Andrej Kuruc
Réžia: Dáša Krištofovičová
Dramaturgia: Andrej Kuruc, Ján Tomandl
Hrajú: Zuzana Haverdová, Elégia Štrbová, Miro Mihálek, Andrej Kuruc, Jozef Štupák
Hudba: Adina Groschová
Produkcia: Róbert Pakan

Brothers of Thunder (sála)

9.11. o 19.00

Open House Theatre, Viedeň

Mladý homosexuál umierajúci na AIDS nájde útočisko na fare u hlučného rímskokatolíckeho kňaza, ktorý pomáha aj tým, ktorí o to nežiadajú.Vzájomné neporozumenie oboch postáv postupne prechádza do krehkého priateľstva, ktoré je v závere opäť vystavené skúške.
Predstavenie je v anglickom jazyku.

réžia: Robert G. Neumayr
produkcia: Alan Burgon
Kostýmy: Jennifer Kobb
hrajú: Tom Middler, Owen Lindsey, Ben Marecek

Zraniteľní-Výstava fotografí

19. – 25. 11. 2015 (a4 – kaviareň)

Andrea Giuliano

Výstava je dekonštrukciou tradičnej reprezentácie mužstva zobrazením mužských tiel v momentoch zraniteľnosti, intimity, sebaspytovania a sexu. Mužské postavy zvyčajne reprezentované ako silné a priebojne sú tu spochybňované a sú zobrazené v nepríjemných, demaskovaných a zraniteľných pozíciách, pričom nie sú zbavené svojich mužských znakov (ako chlpy, brada).

Diskusia

22.11. o 18.00 (a4 – kaviareň)
Diskusia o nenávisti voči LGBTI aktivistom a aktivistkám
Divadlo NOMANTINELS

Diskusie sa zúčastnia queer umelec aktivista Andrea Giuliano z Maďarska a riaditeľka Qcentra a aktivistka Romana Schcelssinger. Budú rozprávať o svojich skúsenostiach s nenávistnými činmi so strany extrémistických organizácií a samozrejme aj os svojom živote.

vstup voľný

Lab.oratórium sexuality

24.11. o 20.00
Andrej Kuruc: Lab.oratórium sexuality (sála)
Divadlo NOMANTINELS, Bratislava
Dokumentárnu drámu o živote Imricha Matyáša (1896-1974) pripravilo divadlo Nomantinels na základe historického výskumu Jany Jablonickej-Zezulovej, ktorá objavila cenné denníky aktivistu. Ich reflexia nám ukazuje, ako sa minulosť prelína so súčasnosťou a ako sú mnohé Matyášove myšlienky aktuálne aj dnes.

Réžia a úprava textu: Sandra Polovková

Účinkujú: Lýdia Petrušová, Andrej Kuruc, Peter Tilajčík, Jozef Štupák

vstupné: 6€ / 4€