23.11. o 18.00

a4 – nultý priestor
Bábkové divadlo na Rázcestí, Banská Bystrica
Iveta Škripková – Diagnóza Slovo

Divadlo už vyše päťdesiat rokov úspešne pôsobí v oblasti divadelnej tvorby pre deti, mladých ľudí a dospelých na Slovensku. Opiera sa o využitie všetkých výrazových a vyjadrovacích prostriedkov divadla, kríženie a prestupovanie divadelných žánrov, metód a spôsobov, ktorými sa vyvíja divadelný jazyk.
Projekt BDNR a jeho štúdia TWIGA (THEATER WOMEN IMPROVISATION GENDER ACTION), ktoré je prvým slovenským divadelným štúdiom venujúcim sa stvárňovaniu ženskej skúsenosti z hľadiska rodu/genderu. Inscenácia sa snaží prehĺbiť poznávanie a zvýšenie vnímania verejnosti rôznych druhov a skrytých foriem násilných prejavov, ktoré sú podmienené rodovými stereotypmi. Predstavenie odhaľuje neviditeľnú transformáciu slova od zdanlivo pokojných a bežne používaných slov k násiliu.
V tejto inscenácii sa prvýkrát v Bábkovom divadle na Rázcestí a v štúdiu Twiga objavuje ŽENSKÝ CHÓR ako hlavná postava. Členky chóru sú jedným organizmom. Telom a dušou. I keď vystupujú oddelene, stále sú súčasťou chóru a davu so spoločným hlasom. Vytvárajú sociálny ženský chór. Individuálne skúsenosti sú zmnožené a ponúkajú ich svedectvo v súvislosti s diagnózou slova.

Réžia: Iveta Škripková
Hrajú: Marianna Mackurová, Eva Dočolomanská, Ivana Kováčová, Mária Šamajová, Alena Sušilová, Veronika Fekiačová a.h./Andrea Krestianová a.h., Slavomíra Fulínová a.h./Zuzana Ďuríková a.h., Katarína Máliková a.h., Anna Gudzová a.h./Viera Groger – Holická a.h./Zlata Charvátová a.h.