22. 11. o 19.00

Štúdio 12
Divadlo NoMantinels, Bratislava
Andrej Kuruc – Nadoraz

Divadlo NoMantinels je divadlo, ktoré sa prostredníctvom autorských hier venuje témam rodových stereotypov, životu LGBTI ľudí a predchádzaniu diskriminácie v spoločnosti. Na jej problémy upozorňuje humorom, ktorý vyplýva z absurdity ľudského konania.
Tragikomédia Nadoraz hovorí o troch rozdielnych ženách – päťdesiatničke Vlaste, týranej vlastným mužom, študentke Lujze, znásilnenej vlastným priateľom a prostitútke Petre, ktorá bola kedysi Petrom… Každá z nich je iná, každá má svoj životný príbeh a osud, ktorý ich privádza do psychiatrickej liečebne.
Inscenácia vznikala na podklade skúseností a rozhovorov členov a členiek divadla, ako aj mladých ľudí v okolí. Nejde o úplné verné zobrazenie ich osobných príbehov, ale jednotlivé situácie sa snažia zachytiť štruktúru vzťahov a zdôrazniť potrebu zvýšenia citlivosti na existenciu rodových stereotypov a eliminovanie diskriminačného správania sa na základe rodu.

Réžia: Lea Vitkovská
Hrajú: Martina Karasová, Martina Zemancová, Milan Spodniak, Andrej Kuruc, Róbert Pakan