Δ Ψ

21.11. o 18.00
Juraj Bako, Ladislav Mednyánszky: Δ Ψ (Nyuli- Zajko) (a4-kaviareň)
Divadlo φ, Bratislava

Námet, réžia a obsadenie: Juraj Bako
Dramaturgia: Margit Garajszki
Hudba: Oskar Jakubek
Scéna: Júlia Jurinová
Produkcia: Magdaléna Čisárová, Mária Lacková
Hlasy: Miriam Kalinková, Vladimír Štefko

Inscenácia pracuje s prvkami výtvarného divadla, hľadá jeho hranice a experimentuje s nimi. Predstavenie Δ Ψ (Nyuli- Zajko) je autorská inscenácia inšpirovaná denníkovými zápiskami svetoznámeho maliara Ladislava Mednyánszkého. Monodráma sa venuje umelcovej osobnosti a jeho vzťahu k dlhoročnému priateľovi Bálintovi Kurdimu.

vstupné: 3€